DOTACJE UNIJNE

Chorzów, dnia 23.06.2014

 

Zapytanie Ofertowe

 

Firma RAFS Sp. z o. o. planuje zakup maszyny BOXMAKER w związku z tym zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty na maszynę o następujących parametrach:

 

  1. wydajność 1000 1,2 m arkuszy/godzinę,
  2. style pudełek: 50, zaprogramowanych 15,
  3. maksymalny rozmiar arkusza: 2400 mm (szerokość)/ długość dowolna,
  4. minimalny rozmiar arkusza: 100 mm x 300 mm,
  5. maksymalny rozmiar nacięcia 508 mm,
  6. maksymalny dystans między nacięciami: 1400 mm,
  7. minimalny dystans między nacięciami: 65 mm,
  8. minimalny rozmiar pierwszego panelu: 80 mm, brak ograniczeń na wymiary kolejnych paneli,
  9. języczek na klej: możliwość wyboru długości,
  10. szerokość nacięcia: 8 mm,
  11. materiały: tektura falista 3 i 5 warstwowa o gramaturze do 300x300x300,
  12. napięcie: 415V 3 fazowy i neutralny, 50-60 Hz i 8 amps,
  13. wymiary maszyny około (szerokość, długość, wysokość) 3000 mm x 2100 mm x 1255 mm.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • czas realizacji zamówienia,
  • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest aby oferta zawierała również inne, dodatkowe informację, np. warunki gwarancji, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys oferty itd.

 

termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2014

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena maszyny, waga kryterium 70 %
  2. czas realizacji, waga kryterium 20 %
  3. gwarancja, waga kryterium 10%

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy RAFS Sp. z o. o. poprzez zakup linii produkcyjnej prowadzący do wprowadzenia na rynek nowego produktu.”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o. o.
Termin realizacji: lipiec 2010 – wrzesień 2014

Realizacja projektu obejmuje dokonanie zakupu linii produkcyjnej w postaci maszyny do produkcji pudeł kartonowych pozwalającej na wprowadzenie do przedsiębiorstwa innowacyjności procesowej w postaci zmiany sposobu produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu: skrzyń pięciowarstwowych wielkogabarytowych z przeznaczeniem dla transportu.

Wartość projektu: 458 923,17 PLN

Wartość dofinansowania: 188 083,27 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Rozbudowa parku maszynowego RAFS Sp. z o.o. poprzez zakup składarko-sklejarki
prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o.o.
Termin realizacji: luty 2009 – wrzesień 2010

Przedmiotem projektu jest rozbudowa parku maszynowego prowadząca do wzrostu konkurencyjności firmy RAFS Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów. W ramach projektu zostanie zakupiona składarko-sklejarka.

Wartość projektu:   183 000PLN

Wartość dofinansowania:  90 000PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Doradztwo w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu
zarządzania jakością i środowiskiem firmie RAFS Sp. z o.o”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o.o.
Termin realizacji: listopad 2009 – sierpień 2010

Projekt polega na wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w siedzibie firmy RAFS Sp. z o.o w Chorzowie. W ramach projektu zostanie dokonany zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie zaprojektowania systemu, opracowania dokumentów oraz wdrożenia zgodnie z wymogami  międzynarodowych norm ISO zakończony otrzymaniem certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą.

Wartość projektu:   23 619,20PLN

Wartość dofinansowania:  9 680PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Zakup branżowego systemu informatycznego klasy ERP praz sprzętu komputerowego zmierzającego do usprawnienia procesów zarządzania w przedsiębiorstwie RAFS Sp. z o. o.”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o. o.
Termin realizacji: styczeń 2009 – maj 2013

Przedmiotem projektu jest zastosowanie narzędzi ITC w zarządzaniu dynamicznie rozwijającą się firmą RAFS Sp. z. o. o..

W ramach projektu zostanie zakupiony branżowy system informatyczny klasy ERP dedykowany wytwórcom opakowań z tektury sektora MŚP oraz niezbędny do jego sprawnego funkcjonowania i pełnego wykorzystania sprzęt komputerowy.

Wartość projektu:   51421,05PLN

Wartość dofinansowania:  21 057,50PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Wzrost konkurencyjności Spółki RAFS na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji opakowań.”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o. o.
Termin realizacji: marzec 2010 – kwiecień 2015

Realizacja projektu obejmuje dokonanie zakupu dwóch środków trwałych. Urządzenia te to najwyższej klasy maszyny do wykonania nadruków na opakowaniach transortowych o dużych gabarytach oraz cięcia kartonów i produkcji z nowoczesnym systemem zamykania dolnej części. Dzięki realizacji projektu zwiększy się konkurencyjność firmy RAFS Sp. z o. o. na rynku regionalnym oraz krajowym.

Wartość projektu: 562 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 281 250,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

INNOWACYJNA PLATFORMA B2B RECEPTĄ NA WĄSKIE GARDŁA W PROCESACH BIZNESOWYCH RAFS SP. Z O. O.”

Nazwa Beneficjenta: Rafs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.07.2014 – 30.06.2015

Wartość projektu: 162 500 PLN

Wartość dofinansowania: 113 750 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Rozbudowa parku maszynowego RAFS Sp. z o.o. poprzez zakup składarko-sklejarki
prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o.o.
Termin realizacji: luty 2009 – wrzesień 2010

Przedmiotem projektu jest rozbudowa parku maszynowego prowadząca do wzrostu konkurencyjności firmy RAFS Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów. W ramach projektu zostanie zakupiona składarko-sklejarka.

Wartość projektu:   183 000PLN

Wartość dofinansowania:  90 000PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Doradztwo w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu
zarządzania jakością i środowiskiem firmie RAFS Sp. z o.o”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o.o.
Termin realizacji: listopad 2009 – sierpień 2010

Projekt polega na wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w siedzibie firmy RAFS Sp. z o.o w Chorzowie. W ramach projektu zostanie dokonany zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie zaprojektowania systemu, opracowania dokumentów oraz wdrożenia zgodnie z wymogami  międzynarodowych norm ISO zakończony otrzymaniem certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą.

Wartość projektu:   23 619,20PLN

Wartość dofinansowania:  9 680PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Zakup branżowego systemu informatycznego klasy ERP praz sprzętu komputerowego zmierzającego do usprawnienia procesów zarządzania w przedsiębiorstwie RAFS Sp. z o. o.”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o. o.
Termin realizacji: styczeń 2009 – maj 2013

Przedmiotem projektu jest zastosowanie narzędzi ITC w zarządzaniu dynamicznie rozwijającą się firmą RAFS Sp. z. o. o..

W ramach projektu zostanie zakupiony branżowy system informatyczny klasy ERP dedykowany wytwórcom opakowań z tektury sektora MŚP oraz niezbędny do jego sprawnego funkcjonowania i pełnego wykorzystania sprzęt komputerowy.

Wartość projektu:   51421,05PLN

Wartość dofinansowania:  21 057,50PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Wzrost konkurencyjności Spółki RAFS na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji opakowań.”
Nazwa Beneficjenta: RAFS Sp. z o. o.
Termin realizacji: marzec 2010 – kwiecień 2015

Realizacja projektu obejmuje dokonanie zakupu dwóch środków trwałych. Urządzenia te to najwyższej klasy maszyny do wykonania nadruków na opakowaniach transortowych o dużych gabarytach oraz cięcia kartonów i produkcji z nowoczesnym systemem zamykania dolnej części. Dzięki realizacji projektu zwiększy się konkurencyjność firmy RAFS Sp. z o. o. na rynku regionalnym oraz krajowym.

Wartość projektu: 562 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 281 250,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Jak możemy ci pomóc?

Kontakt z działem:

NASZE MOŻLIWOŚCI

Rozmiar i kształt

Dowolny rozmiar i kształt – wszystkiego, co związane jest z pakowaniem

Read More

Nadruk

Od prostego oznaczenia po przyciągający wzrok nadruk reklamowy

Read More

Produkty specjalne

Standy POS oraz produkcja z KartonPlastu  (tektury propylenowej)

Read More

Twoja wizja
Nasze opakowanie